Lagen om digitala marknader

I mitten av december röstar EU om lagen om digitala marknader (DMA). Är syftet med DMA att reglera stora techbolag, eller handlar det om att skapa utrymme för konkurrens, innovation och entreprenörskap? I  en rapport utgiven av Frivärld ger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, ett nytt perspektiv på plattformsföretag och deras roll i en digitaliserad ekonomi.