Svensk konkurrenskraft: Hur står sig Sverige internationellt?

Goda ramvillkor är grunden för ett välfungerande entreprenörskap och i förlängningen för ekonomiskt välstånd. Hur placerar sig Sverige i förhållande till andra liknande länder när det kommer till ekonomiska fundament? Den 22 februari presenteras en rykande färsk jämförelse av den svenska konkurrenskraften i Swedish Competitiveness Scorecard 2021.