Svensk innovationspolitik: För mycket samverkan?

Samverkan och partnerskap mellan politik, näringsliv och akademi är en utbredd och vedertagen modell för att främja innovation, produktivitet och hållbar utveckling. Men hur effektiv är riktade innovationsstöd genom samverkan för att skapa hållbar teknik och innovation? Den 24 februari diskuteras det svenska innovationsstödssystemet och utfallet för innovation och entreprenörskap.