Långt kvar till självförsörjning

I senaste Forskning av förnyelse medverkar Åsa Hansson, Lunds universitet, för att prata om rapporten Grad av självförsörjning beroende på ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige. Resultaten visar betydande skillnader i grad av självförsörjning som riskerar att befästas över generationerna. Vad kan göras för att minska det ekonomiska utanförskapet och få fler i arbete?