Nytt forskningsprojekt ska stärka svensk konkurrenskraft

Nu lanserar Entreprenörskapsforum ett nytt fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Målet är att analysera den svenska konkurrenskraften och hitta de reformer som kan stärka Sveriges position internationellt. Till forskningsprojektet har en referensgrupp knutits som är väl insatt i de problem, såväl som styrkor, som Sverige har.