Ökad geoekonomisk rivalitet kräver bättre ramvillkor

Hur ska ett litet land navigera på den geoekonomiska spelplanen, där politiska spänningar mellan länder utmärks av att teknik och innovation blivit centrala komponenter i kampen om geopolitisk makt? Är det till och med så att små öppna länder som Sverige har en särskild utmaning att anpassa sig till denna konfliktlogik?