Entreprenörskapsforum i Sverige möts

I SVTs Sverige möts diskuterades igår integration av utrikes födda. Entreprenörskapsforums forskning om självförsörjningsgraden bland utrikes födda var ett av ämnena som togs upp. Maria Malmer Stenergard (M) menade att vi måste göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Medan Martin Ådahl (C) förde fram bättre möjlighet att själv bli företagare.