Backsell i SvD: Utanförskapet är en tickande bomb

Utvecklingen kring det ekonomiska utanförskapet är ohållbar och mest problematisk är situationen i Malmö. Framför allt bland utrikes födda är det alltför många som inte kan försörja sig själva, skriver Entreprenörskapsforums styrelseordförande Lars Backsell, tillsammans med Johan Eklund, Sydsvenska industri- och handelskammaren och Dan Olofsson, entreprenör i SvD.