Fyra krävande utmaningar för svensk elförörjning

I en ny rapport Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen går Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, igenom de största utmaningarna med svensk elförsörjning och ger förslag på hur den svenska elförsörjningspolitiken kan utformas. Välkommen den 18 augusti på rapportlansering.