Välkommen att nominera till Unga forskarpriset 2023

För att stimulera unga forskares arbete om entreprenörskap, innovation och företagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man. Nu är det dags att nominera pristagare för 2023.