Miljölagstiftning och industrins framtida konkurrenskraft

Omständig miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra svensk konkurrenskraft. Svensk miljöprövning står inför ett vägval. Det berättar Patrik Söderholm, professor Luleå tekniska universitet, om i detta avsnitt av Forskning om förnyelse.