Luciaseminarium: Solidaritet och fortsatt stöd till Ukraina

Välkommen till Entreprenörskapsforums årliga Luciaseminarium. I år diskuterar vi kriget i Ukraina med fokus på det frivilliga engagemanget och vikten av ett uthålligt stöd och solidaritet. Hur ser omvärldens långsiktiga engagemang och stöd ut?