Digitalt entreprenörskap: samarbete, delning och innovativa lösningar

Välkommen den 29 november när Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, presenterar skriften ”Collective entrepreneurship, grand and niche challenges, and digital technologies’ role” och mottar Unga forskarpriset 2022.