Stärkt svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring

Välkommen på lansering 6 december av rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring. Hur har det svenska regelverket utvecklats över tid? Hur viktigt är arbetskraftinvandring för svenska företag?