Stärkt talangattraktion- hur får vi fler entreprenörer att välja Sverige?

Svenskt system för arbetskraftsinvandring är ett hinder för tillväxt. Vad behöver göras för att skapa en fungerade talangattraktion till Sverige och komma tillrätta med kompetensbrist och matchingsproblematik? I det senaste avsnittet av Forskning om förnyelse medverkar Daniel Wiberg, Strand Kapitalförvaltning, aktuell hos Entreprenörskapsforum med rapporten ”Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring”.