Komplex teknik kräver enklare regler

I takt med att tekniken vi använder blir mer komplex är det eftersträvansvärt att reducera komplexiteten i regelverken som omgärdar den. Det underlättar innovation, entreprenörskap och experimenterandet med ny teknik som lägger grunden för strukturomvandling, tillväxt och välstånd, det skriver Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, på Regelbloggen.