Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning

Byggemenskaper är ett sätt att möta efterfrågan på olika typer av kollektivboende och gemensamma utrymmen. Välkommen till lanseringen av Entreprenörskapsforums rapport Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning. Författare är Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics.