Hur finansieras socialt entreprenörskap?

Sverige och världen står inför omfattande samhällsutmaningar. I Agenda 2030 såväl som i EU:s handlingsplaner lyfts vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer. I en ny rapport skriven av Ruth Brännvall undersöks hur förutsättningarna för tillväxt och kapitalförsörjning ser ut för socialt motiverade företag i Sverige.