Behövs en ny modell för kompetensförsörjningen?

Entreprenörskapsforums vd Anders Broström och forskningsledare Joakim Wernberg deltog vid ett seminarium arrangerat av Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Entreprenörskapsforum för att diskutera kompetensbehoven i den pågående strukturomvandlingen. Wernberg presenterade en rapport som togs fram inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Ta del av inspelningen.