Frihandel och ekonomisk integration

Den 20 april arrangerade Frivärld konferensen “Inre marknad, yttre allianser”. Bland talarna fanns EU-ministern Jessika Roswall, statssekreterare Håkan Jevrell, chef för internationella och EU-frågor vid Svenskt näringsliv Anna Stellinger, chef för EU-kommissionens representation i Stockholm Annika Wäppling Korzinek, USA:s ambassadör till Sverige Erik D. Ramanathan samt Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg. Ta del av konferensen.