Filantropi och innovation

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, medverkar i det senaste avsnittet av Entreprenörskapsforums podd Forskning om förnyelse för att diskutera filantropi, dess samverkan med forskning och vilken inverkan filantropi har på innovationstakten. Samtalet berör även hur filantropi fungerar i olika länder och svensk forskning om filantropiska insatser.