Filantropins och civilsamhällets roll för att stödja Ukraina

Entreprenörskapsforums forskningsledare Johanna Palmberg och Pontus Braunerhjelm har bidragit med en artikel om civilsamhällets och filantropers stödinsatser i Ukraina i Ekonomisk debatts temanummer ”Ukraina ett år efter Rysslands fullskaliga invasion”. Artikeln innhåller även policyförslag och en diskussion om vägar framåt för att förbättra möjligheten för ukrainska flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden.