Inre marknaden – nya möjligheter och utmaningar

EU:s inre marknad fyller 30 år samtidigt som ekonomin blir allt mer tjänsteintensiv. Dessutom blir tjänsterna allt mer globaliserade och dataintensiva. I en tid, präglad av protektionism och minskat intresse för frihandel, skapar detta nya möjligheter men också nya utmaningar för EU. Den 23 maj lanseras två rapporter med fokus på den pågående strukturomvandlingen.