Hur påverkar finansiärer forskningsvärlden?

Finansiering påverkar inte bara den forskning som beviljas anslag. – Extern forskningsfinansiering utgör en stor del av hela potten forskningspengar i Sverige. Därför är det viktigt att lära sig mer om vilket genomslag finansiärer har inom forskarvärlden och i samhället i stort, säger Entreprenörskapsforums vd Anders Broström i SSF:s tematidning Framtidens Forskning.