Den högre utbildningens framtid

Det svenska systemet för högre utbildning bygger till stor del på idéer som formulerade för länge sedan. Hur kan vi utveckla utbildningsystemet för morgondagens behov? Välkommen den 30 augusti när Entreprenörskapsforum arrangerar ett seminarium på temat, med utgångspunkt i den analys och de reformförslag som lämnas i den danska regeringens Reformkommission.