Boklansering av ”Data och modeller: en handbok för analys”

Välkomna till mingel och samtal om boken ”Data och modeller: en handbok för analys”. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm bjuder Entreprenörskapsforum in till samtal om vilka färdigheter, metoder och arbetssätt som analytiker behöver och hur analys inom offentlig sektor kan stärkas och utvecklas.