Hållbart entreprenörskap på agendan?

Miljö- och klimatfrågor är en av vår tids ödesfrågor och entreprenörer kan spela en roll för hållbar omställning genom nyskapande innovation och industriell transformation. Välkommen den 12 september då Entreprenörskapsforum presenterar data kring entreprenörers åtgärder för, och attityder till, social och miljömässig hållbarhet.