Ny forskning om patent i Small Business Economics

I den nyligen publicerade artikeln ”Inventions, Commercialization Strategies and Knowledge Spillovers in SMEs”, i Small Business Economics, analyserar Pontus Braunerhjelm och Roger Svensson om olika kommersialiseringsstrategier av patent – i nystartat eller existerande företag alternativt  licensiering/försäljning av patentet – påverkar kunskapsspridning av den underliggande teknologin. Den samhällsekonomiska effekten mäts som patentciteringar. Baserat på ett unikt enkätmaterial visar författarna att samtliga strategier har en positiv effekt med licensiering/försäljning i täten följt av nya företag. Statistiskt är skillnaderna enbart signifikant mellan licensiering/försäljning och kommersialisering i befintligt företag.