Stärk analytikernas roll i svensk förvaltning

Om inte Sveriges myndigheter i högre utsträckning tar till sig modern analysteknik och adresserar sammanhängande samhällsutmaningar finns en risk att den mest kvalificerade personalen försvinner till andra arbetsplatser där deras förmågor tas bättre i anspråk. Det skriver Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och professor Karl Wennberg, Handelshögskolan på Altinget.