Regeringen tar fram självförsörjningsmått

I finansplanen i budgetpropositionen för 2024 framkommer att regeringen ämnar ta fram ett självförsörjningsmått som visar andelen självförsörjande i befolkningen och som kan komplettera det nuvarande sysselsättningsmåttet. Entreprenörskapsforum har under en längre tid drivit frågan om att komplettera befintlig arbetsmarknadsstatistik med ett självförsörjningsmått.

– Insikten om att sysselsättning och arbetsmarknadsstatusen behöver kompletteras med självförsörjningsstatisk är viktig. Regeringen, med finansministern i spetsen, förstår detta. Genom att mäta och redovisa självförsörjning tas ett viktigt steg mot att bryta utanförskapet samt återupprätta arbetslinjen. Entreprenörskapsforum initierade detta och har drivit frågan sedan 2019 så beskedet i finansplanen är mycket glädjande, säger professor Johan Eklund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och styrelseledamot Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforum har adresserat frågan i ett stort antal rapporter inom projektet Integration Sverige, såväl som publicerat en mängd debattartiklar genom åren.

– Det är glädjande att regeringen tar den bristande ekonomiska integrationen på allvar och ämnar ta fram statistik som Entreprenörskapsforum länge argumenterat för. Som stiftelsens styrelseordförande är det tillfredsställande att se tydlig impact och politisk handlingskraft inom en för Sverige avgörande samhällsfråga, säger Lars Backsell, styrelseordförande Entreprenörskapsforum.