Varför driver färre kvinnor än män företag?

Entreprenörskapsforum och Svenskt Näringsliv gräver djupare i frågan om kvinnors företagande och bjuder in till ett andra seminarium på temat. Vid seminariet lanseras två nya rapporter i vilka bakomliggande faktorer och förutsättningar för kvinnors entreprenörskap kartläggs.