Smartare infrastruktur för transporter

Transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Transporter skall elektrifieras, bli utsläppsfria och samtidigt levereras snabbare med färre avbrott. Samtidigt utvecklas innovationerna på området i hög fart men hindras från att ta nästa steg av regler och tillståndsprocesser. Vilka lösningar erbjuder smartare infrastruktur? Välkommen på lansering av rapporten Smartare infrastruktur för transporter.