Ny rapport: 50 procent fler män än kvinnor är entreprenörer

I Sverige är omkring 50 procent fler män än kvinnor entreprenörer. Gruppen etablerade företagare domineras i ännu högre grad av män. Det är ett mönster som förändras mycket långsamt, trots Sveriges relativa jämställdhet. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, visas att två attitydfaktorer skiljer svenska kvinnor från svenska män: lägre tilltro till den egna förmågan som företagare, och större rädsla att misslyckas som företagare.

I Kvinnors entreprenörskap i Sverige visas att det är betydligt färre kvinnliga entreprenörer eller etablerade företagare per manlig entreprenör eller etablerad företagare i Sverige än för genomsnittet av de 49 länder som deltog i enkätstudien Global Entrepreneurship Monitor under 2022. I mätningen visas bara en svag ökning av kvinnliga entreprenörer jämfört med manliga över en tioårsperiod.

– Trots gott om entreprenöriella förebilder och upplevda affärsmöjligheter anser sig fler svenska män än kvinnor ha den kunskap som krävs för att starta ett företag. Dessutom ser vi att kvinnor är mer benägna än män att låta rädslan att misslyckas hindra en företagsstart, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en av rapportens författare.

Skillnader i val av utbildning och yrkesinriktning utgör också en förklaring till skillnader i företagande mellan män och kvinnor, genom att kvinnodominerade branscher är mindre öppna för ny- och småföretagande. Ett nedslag i erfarenheter från vård- och omsorgssektorn visar att de omregleringar som genomförts genererade fler kvinnliga företagare, men att detta åtminstone på kort sikt gav svaga spridningseffekter – endast sju procent av företagarna gick vidare till att driva företag i andra branscher.

– De politiska åtgärder och reformer för att sänka barriärerna för kvinnors företagande som har prövats har ofta haft fokus på att synliggöra kvinnliga entreprenörer och företagande som möjlighet, samt rådgivning och utbildning. Det har inte brutit mönstret. Vi menar att de kraftfullaste åtgärderna för att stärka kvinnors företagande är att undanröja generella barriärer såsom regelkrångel och stora skillnader i hur anställda och företagare ges tillgång till trygghetssystemen. Vi menar också att ett viktigt inslag i en politik som främjar kvinnors entreprenörskap är att reformera utbildningssystemen, så att det inte krävs en examen från de mansdominerade ingenjörsutbildningarna för att vara med och ta vara på nästa stora våg av AI-driven innovation och entreprenörskap, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och en av rapportens författare.

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos Svenskt Näringsliv klockan 09:00-10:30 idag. Följ lanseringen online.

Ladda ned: Kvinnors entreprenörskap i Sverige

För intervjuer och kommentarer:
Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum, gästprofessor Göteborgs universitet samt docent KTH, 070–4412447

Fakta: GEM är världens mest omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Projektet startades med tio länder 1999. I årets undersökning har 49 länder medverkat och drygt 170 000 personer har besvarat detaljerade enkäter och intervjuer.