Nominera till Unga forskarpriset 2024

För att premiera högklassig forskning om ekonomisk förnyelse och entreprenörskap, samt att stimulera och uppmärksamma unga forskare som verkar i Sverige, delar Entreprenörskapsforum ut Unga forskarpriset. Årligen utses en pristagare som har lämnat betydande bidrag till forskning inom de ekonomiska vetenskaper som berör entreprenörskap. Vem tycker du ska vinna 2024?