Utvärderingar av näringspolitiska åtgärder kan både mäta faktiska effekter och användas för kontinuerligt lärande. Sedan 2022 har regeringen lagt mer resurser på utvärderingar. Den 16 november presenterar Entreprenörskapsforum en rapport, av Christian Sandström, biträdande professor JIBS, om hur Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket hänvisar till utvärderingar i sina årsredovisningar.