Skattereformer för en digital och global värld

Gamla brister i skattesystemet kombineras nu med nya. Digitalisering bryter bandet mellan person och geografisk plats, och undergräver förmågan att finansiera en redan ansträngd välfärd. Åsa Hansson och Joakim Wernberg lämnar fem förslag på hur skatterna kan anpassas till den nya ekonomin på DN debatt.