Från utflyttningstrakt till entreprenörsbygd

I den enkät om företagsklimat som Svenskt Näringsliv gör öser företagarna i Markaryd beröm över sin kommun. För 20 år sedan, när mätningarna startade, var bilden helt annorlunda. Vad är det som ligger bakom den här förändringen? Seniorprofessorerna Carin Holmquist och Leif Lindmark vid Handelshögskolan i Stockholm har analyserat Markaryds förändringsresa