Braunerhjelm blir ordförande i IVAs Entreprenörskapsakademi

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH blir ordförande i IVAs Entreprenörskapsakademi. Arbetet i akademin handlar om att genom erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och policyutveckling främja och stärka entreprenörskap och stimulera till fler entreprenörer i Sverige. Läs mer hos IVA.