Braunerhjelm: koldioxidskatter och utsläppshandel räcker inte

För att bemöta klimathotet krävs att politiken breddas. Teknikutveckling, innovation och entreprenörskap är särskilt viktiga områden som inte nämnvärt beaktas i de stora klimatmodellerna. På sikt måste omställningen drivas av marknadsbaserade lösningar där företags och individers gröna val är motiverade av lägre kostnader, effektivitet och förbättrade levnadsförhållanden, skriver Pontus Braunerhjelm på Di debatt.