Climate Change, Complexity and Policy Design

Nu finns resultaten av ett forskningsprojekt rörande klimatpolitikens utformning publicerade i Oxford Review of Economic Policy. I OxREP issue on Climate Change, Complexity and Policy Design samlar redaktörerna Pontus Braunerhjelm och Cameron Hepburn nya perspektiv, potentiella synergier och innovativa lösningar på de växande klimatutmaningarna. Projektet har finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.