Cirkulära affärsmodeller – hur ska svensk industri ställa om?

För att få hållbar utveckling behöver flera delar av ekonomin ställa om. Svenska företag behöver byta ut linjära affärsmodeller mot cirkulära, både av miljömässiga skäl och för att inte tappa konkurrenskraft när andra länders näringsliv ställer om. Var befinner sig och vad behöver svenska industriföretag i omställningen mot cirkulära affärsmodeller?