Underlätta för lokala aktörer att lösa elbristen

Sydvästsverige står inför betydande utmaningar med bristande kapacitet och tillförlitlighet i elförsörjningen. De lokala och regionala elnätsbolagen kan göra betydligt mer för att släppa in nya lösningar och nya aktörer som kan bidra till en önskvärd utveckling av elsystemet, skriver professor Pontus Braunerhjelm och fil dr Mattias Ganslandt.