Dags att se över regelkrånglet

Det har länge efterfrågats mindre regelkrångel. Men vad har egentligen hänt? För att inte tappa mark behöver svenska politiker ta frågan på allvar, skriver professor Johan Eklund och ekonomie doktor Lars Petterson i Altinget. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum lämnar de 17 förslag på hur svensk reglering kan bli enklare och mer effektiv.