Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft

Teknikutvecklingen skapar nya ytor för sårbarhet och ökad risk för yttre påverkan. Kan bättre cybersäkerhet stärka svensk konkurrenskraft och är det dags för en AI-satsning för hushållen? I det här avsnittet gästas Forskning om förnyelse av Anne-Marie Eklund Löwinder , f.d säkerhetschef vid Internetstiftelsen och konsult inom informationssäkerhet.