GEM 2024: Hur robust är det svenska entreprenörskapet?

Den nationella rapporten inom Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanseras 24 april och i årets rapport visas att det svenska nyföretagandet sedan 2000-talets början ökat stadigt, men vad döljer sig egentligen bakom siffrorna? Är det svenska nyföretagandet verkligen så robust som siffrorna ger sken av?