Offentliga investeringar kräver ett reformerat finanspolitiskt ramverk

Sverige har under gångna årtionden lagt för mycket resurser på fördelningspolitik och för lite på investeringar. Det kan åtgärdas med ett reformerat finanspolitiskt ramverk, skriver professorerna Pontus Braunerhjelm Entreprenörskapsforum och Johan Eklund, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i Dagens industri.