Kvinnors och mäns företagande, hur går det egentligen?

Den 30 maj lanserar Svenskt Näringsliv och Entreprenörskapsforum uppdaterade indikatorer som mäter kvinnors och mäns företagande i Sverige. Årets siffror visar att nyföretagandet bland kvinnor ökar men att det etablerade företagandet samtidigt minskar. Vad innebär detta för Sveriges tillväxt och hur ser politiker och experter på utvecklingen framöver?