Kunglig teknikresa med AI-fokus

Den 13- 17 maj deltar Entreprenörskapsforums forskningsledare professor Pontus Braunerhjelm i IVAs kungliga teknikresa till Nederländerna med fokus på AI, kvantteknik och cybersäkerhet. Delegationen leds av H.M. Konungen och IVAs preses, Marcus Wallenberg. Foto: Erik Cronberg