Kommer AI minska eller öka klyftorna på arbetsmarknaden?

De slutgiltiga arbetsmarknadseffekterna av AI är omöjliga att förutspå, tekniken är fortfarande i ett relativt tidigt skede men stadd i snabb utveckling. En försiktig slutsats av forskningen hittills är dock att AI inte nödvändigtvis leder till ökade klyftor, snarare tvärtom, skriver professor Pontus Braunerhjelm i en replik i Dagens industri.