Industrisatsningarna i norra Sverige

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm är ordförande för en arbetsgrupp hos Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som författat ett kunskapsunderlag om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige. I underlaget lyfts bland annat hur kunskapsspridning kan främjas och inlåsningseffekter undvikas.